۱۴۰۳ اردیبهشت ۸, شنبه

دگرباوران

 کشور ایران تازمانیکه  یک پارلمان مردمی قوی نداشته باشد، چه در نوع نظام پادشاهی چه نظام جمهوری، هرگز روی سعادت نخواهد دید.

 با دیدگاههای ولتر،روسو ومنتسکیوآشنا شوید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر