۱۴۰۲ بهمن ۱۵, یکشنبه

 یک کلیپ ویک دنیا سخن، ابوالفضل محققی

کدام نوشته می تواند .زیبا تر، گویا تر ودقیق تر از این کلیپ کوتاه بیان گر حال وروز حکومت و انقلابی باشد! که روزی مردم با شاخه های گل به استقبال خمینی رفتند و او را بر دوش خود نشانده وحلوا حلوا کنان بر مسندش نشاندند!
صمیمانه دل برروحانیت و کسانی بستند که با شعار آزادی وعدالت می خواستند جامعه بی طبقه توحیدی بسازند." ام القرای اسلام" نفت را سر سفره مردم بیاورند.برای همه مسکن بسازند .
زمان لازم بود تا چهره واقعی این شیادان ،جانیان و بی مایه گان !که از روز نخست کمربه چپاول وغارت این سرزمین بسته بودند روشن شود.زمان افشاگر بزرگیست ونقاب از چهره می کشد و تصاویر پنهان شده درقالب های گوناگون راعریان می کند.
عریان می کند چهره های پنهان شده در زیرشعار های توخالی را که سال ها از دهان حکومتیان برای فریب وتحمیق مردم از
 منابرمساجد گرفته، تا کلاس های مدارس ،از رسانه های قلم به مزد تا صدا و سیمای شرم آور که بدرستی سیمای این حاکمیت قرون وسطائیست تکرار می شود.
زمان لازم بود!تا ملت نانجیبی ،بیشرمی وشیطان پنهان شده در وجود فرد فرد این حکومتیان که نان از سفره مردم می دزدند وخون زیباترین فرزندان این آب وخاک را بی شرمانه بر زمین می ریزند دریابند.

شاید در تاریخ کشور ها هرگز چنین رویگردانی وسیع مردمی از دستگاه دینی صورت نگرفته باشد.حکومت پهلوی با تمام تلاشی که همین جماعت آخوندبرای بی آب گردنشان می کرد .هرگز این همه منفور ومورد لعن قرار نگرفتند .
با وجودیکه حکومت پهلوی رو به تجدد مدرن شدن داشت .که هیچ سنخیتی با مذهب نداشت .اماجامعه مذهبی بود با باور های ساده بسیاری از مردم. عیسی بدین خود بود وموسی بدین خود .حرمت به لباس روحانیون و حرمت به مراجع تقلید بین بسیاری از مردم رواج داشت.
اما انقلاب جامعه را دگرگون ساخت.طی این نیم قرن مردم روزانه با ترس ولرز از حکومت بدرستی فاصله گرفتند وقدم بقدم از مشروعیت آن کاستند! حرمت عبا را به لقایش بخشیدند !رسیدند به روزی که خمینی وحشت این چنین روزهائی را داشت.با شناختی که ازآخوند جماعت داشت وبیان می کرد .
حال کمتر کسی است که این حکومت را قبول داشته باشد و با نفرت بر آن ها نظر نکند .رسیده آن روزی که دستگاه دینی و حامیان جمع شده دور خامنه ای و اعوان وانصارش یک پاپاسی برای مردم ارزش ندارند.و مردم بحسابشان نمی آورند .
مردم هر جا به این جماعت بر می خورند روبر گردانده و از مقابلشان می گذرند .
بگذار حکومتیان هر میزان که می خواهندشلتاق کنند .از زبان خدا سخن بگویند .اما این بی محلی مردم در این فیلم کوتاه که یک جهان سخن دارد نشانه ای بزرگ است.
از نظر من گویا ترین برخورد ،بی توجهی ،ندیدن و محال نگذاشتن بر عمله حکومتی است که هنوز شیر فهم نگشته است که ملت سال هاست از آنان عبور کرده ، اگر چه امروز ساکت است .اما همین عبور توام با ندیدن آقایان گل بدست پای پلکان هواپیما و نگرفتن گل حتی یک نفر از صد فحش بد تر می باشد .نمادی از مشروعیت ومقبولیت نداشتن حکومت در بین مردم.
بیان گر رابطه مردم با حکومت و حکومتیان .چه لدت بخش است چند بار نگاه کردن این کلیپ کوتاه و دیدن کلافگی وسنگ روی یخ شدن آقایان نماینده دولت وحکومت .نمایشی تاثیر گذار از شیوه مبارزه مردم و آنچه که در جامعه می گذرد و هر لحظه حلقه خشم مردم دور گردن حکومت تنگتر . 
دمتان گرم ابوالفضل محققی
گویا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر