۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

  فراخوان به نشست مجمع عمومی

«کارزارجهانی برای دادخواهی و آزادی زندانيان سياسی-عقيدتی در ايران»

 آزاديخواهان، دادخواهان ومدافعان حقوق بشر،

منشورجهانی حقوق بشر و ميثاق های متأثر از آن، اگر چه جهانشمول است، اما حکومت خودکامه ولايت فقيه، با قوانين قرون وسطائی خود از بدو تأسيس تا کنون، آشکارا به نقض ابتدايی ترين اصول حقوق بشر در ايران پرداخته است. قانون و دستگاه قضائی کشور که بايد حافظ امنيت و حقوق مردم و پناهگاهی برای مظلومان و دادخواهان باشد، خود به يک نيروی سرکوب وعمده ترين ناقض حقوق بشر در ايران تبديل شده است. نشاندن سه جنایتکار، که هر يک متهم به ارتکاب جنايات فاحش عليه بشريت می باشند، بر سه قوه ای که نه مستقل هستند و نه پاسخگو، نشان دهنده اين واقعيت است که خامنه ای شريرترين گماشتگان خود را برای مقابله با اعتراض ها و مبارزات مردم ايران وارد ميدان کرده است. 

در چنين شرایطی که شيرازه جامعه به دليل وجود بحران های اقتصادی، سياسی، اجتماعی، زيست محيطی و فرهنگی در حال فروپاشی است و بيم آن ميرود که سرزمين کهنسال ما با فاجعه ای غيرقابل پيش بينی روبروشود، وظیفه مبرم ما کنشگران، نهادها، دادخواهان و شخصيتهای پشتيبان حقوق بشر است که با رهانيدن خود از پراکندگی و تفرقه، در زير چتر بزرگ منشور جهانی حقوق بشر گرد آمده و برای جلب حمايت افکار عمومی جهان درراستای دفاع از مبارزان داخل کشور و ترويج فرهنگ دمکراسی خواهی و حقوق بشری همراه و هم صدا شويم.

هموطنان گرامی، 

کارزار، این نهاد مستقل، فراگروهی و حقوق بشری،  در ادامه فعالیتهای دادخواهانه ودفاع از زندانیان سیاسی -عقیدتی و کمک به زندانيان و خانواده های آنان، برای جهانی کردن صدای دادخواهی مردم ایران دست ياری بسوی تمام آزاديخواهان و دادخواهان درسرتاسر جهان دراز ميکند. این نهاد حقوق بشری ازهمه کسانیکه سودای برپايی جنبش فراگيرحقوق بشری در سر دارند و به نهادينه کردن این فرهنگ می انديشند، دعوت می کند که در نشست مجمع عمومی اين نهاد حقوق بشری شرکت کنند.

تاریخ نشست مجمع عمومی:  روز يکشنبه ۲۴ مرداد ١۴٠٠ برابر با ۱۵ اوت ۲۰۲۱    

ساعت شروع نشست مجمع عمومی:  ۸:۳۰ شب به وقت ايران، ۶ عصر به وقت اروپای مرکزی، ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا و ۹ صبح به وقت غرب آمریکا شروع خواهد شد. 

لینک جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

هدف از برگزاری  نشست مجمع عمومی: آگاهی يافتن از فعاليتهای کارزار، ارائه رهنمود، انتخاب شورای هماهنگی کارزار در دوره جديد اين کارزار و دعوت از هموطنانی است که برای کمک و پشتيبانی از اهداف کارزار و شرکت در پيشبرد برنامه های نظری و عملی آن، در صورت تمايل، به اين نهاد بپيوندند.


امضاء کنندگان (به ترتیب حروف الفباء)

آ

آذر شهرام – آمریکا

آصفی حمید – ایران

آقا زمانی مریم – بلژیک

الف

احمدی شهناز  - آمریکا

اخوان مهشید - آمریکا

اردبیلی علیرضا - سوئد

ارشادی سارا - کانادا

ارشدی بیژن – کانادا

اورجی ایرج - سوئد

اسدی جمشید - فرانسه

اسفندارمذ شرین - بلژیک

اعتمادی حسن - سوئد

اعتمادی مریم – سوئد

امانی الهه - آمریکا

امیدوار مهدی - آمریکا

امینی محسن - آمریکا

ایردپناه تورج - آمریکا

افشین جم افشین - کانادا

ب

بازرگان بابک - آمریکا

بختیاری خسرو - آلمان

بزرگ نیا حشمت - آمریکا

بزرگ نیا رویا – آمریکا

برومند رضا – سوِئد

بهبودی محمد - آمریکا 

پ

پارسا کوروش - آمریکا

پاکروان شعله - آلمان 

پرداز حمید - آمریکا

پویا فرامرز - فرانسه

پیر ولی احسان - آلمان 

پیری شفیقه - ایران

ت

ترابی محمد - آمریکا

تهرانی مریم - آمریکا

ج

جزنی میهن - فرانسه

جعفری کمال - ایران

ح

حاتمیان بابک - آمریکا 

حبشی منیژه - آمریکا

خ

 خطایی ابراهیم - سوئد

خواستار هاشم - ایران

د

دهبان مجید - آلمان 

دهقان افسون - ایران

ر

رستگار‌ اصغر – آمریکا

رضوانی محمد - آمریکا

روحانی محمد رضا – بلژیک

رودبارکی ‌انشا - فرانسه

ز

زهرائی‌محمود - هلند 

زندی سیامند – کانادا

زمانی محمود – کانادا

زمانی مهدی - آمریکا

س

ستوده بهروز -  آمریکا 

سجودی غلامرضا - آمریکا

ش

شجاعی ناهید - آمریکا

شیربیشه ناهید - ایران

ص

صبا منیژه - آمریکا

صفایی آزیتا - سوئد

صنیعی فر فرح - آمریکا

ع

عزیزی نازی - سوئیس

علوی رضا - آمریکا

عمرانی بهزاد – دانمارک

ف

فرجی فاطمه - ایران 

فرهاد بیژن -آمریکا

فرهنگ منصور – آمریکا

فرید بهزاد – آمریکا 

فکور‌ پوران – آلمان

فولادی فیروزه – آمریکا

ق

قریشی رضا - آمریکا

ک

کاخساز ناصر -  آلمان

کرد امین - ایران

کرمانشاهی نرگس - انگلستان

کرم پور سجاد -آلمان

کوثری حمید - آمریکا

کیانی امیر - آلمان

گ

گرگین پور منوچهر - آمریکا

گلبابایی حمید - آلمان

گلبابایی مجید - آلمان

ل

لقایی جهانگیر‌- آلمان 

م

مالکی فرد صدیقه - ایران

محبتی زاده اکبر - آمریکا

محجوب‌حسین - آمریکا

محسنی مرسده - آلمان

محمد پور عبدالباسط - دوبی

محی الدین زرین – کانادا

مختاری پرویز - آلمان 

مدنی جمال - آمریکا

مرادی محبوبه – فرانسه

مرید حیدری ساقی - ایران

مشعوف احمد - کانادا

مشعوف الهه - کانادا

مظلوم فرنگیس - ایران

معلم مراد - آمریکا

مکارمی حسن - فرانسه

ممتاز امیر هوشمند - آمریکا

میرستاری انور - بلژیک

ن

ناصری سپیده - سوئد

نامور آزاد منوچهر - فرانسه 

ناوی پرویز – سوئیس

نایب هاشم حسن – اتریش

نخل احمدی مهدی – ایتالیا

نوریزاد محمد – ایران

و

والی شاپور - آمریکا

ی

یوسفی مهدی - آمریکا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر