۱۳۹۸ دی ۲۴, سه‌شنبه

واکنش تند سایت عصر ایران به صدا و سیما

فقط مانده بود ایشان برای ملت ایران تعیین تکلیف کند!
جعفر محمدی در سایت عصر ایران نوشت: این صحنه را باید یکی از شرم آورترین لحظات تاریخ تلویزیون در ایران دانست. وقاحت را بدانجا رسانده اند که در برنامه زنده از تلویزیونی که با پول ۸۰ میلیون ایرانی اداره می شود، بی هیچ شرمی می گویند که اگر مثل ایشان فکر نمی کنیم، جمع کنیم و از ایران برویم!
مگر ایران ملک طلق تو یا هر کس دیگری است که این گونه برای مردمانش تکلیف معین می کنی؟
همان حرفی را که ۴۵ سال پیش شاه می‌گفت، اینک یک دختر جوان در رسانه‌ای می‌گوید که به جای ملی بودن، به خانه خاله شبیه شده است.
مقصر، او نیست، کسانی هستند که تریبون مردم را دست او داده اند تا این گونه نفرت بپراکند. وقتی پای بزرگان این قوم را از تلویزیون کوتاه کنند، طبیعی است که زبان خردان، دراز می شود. تبر زدن بر درخت یگانگی ملت ایران، گویا رسالت بعضی ها شده است و خدا می داند که در آن سوی پرده ها چه می گذرد.

گویا

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر