صفحات

۱۳۹۷ خرداد ۲۴, پنجشنبه

یک روحانی: 

امام علی به وسیله دستش زن را حامله کرد و در عرض یک ساعت بچه به دنیا آمد