۱۳۹۷ خرداد ۳, پنجشنبه

N'est ce pas que je suis née toute nue?
مگر نه اینست که من عریان زاده شده ام ؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر