صفحات

۱۳۹۷ خرداد ۵, شنبه

فرح دیبا :
گلشیفته را همچون دخترم دوست دارم و او را به عنوان الگوی یک دختر آزاده ایران زمین برگزیده ام!