۱۴۰۲ آذر ۱۶, پنجشنبه

نشستی در ارتباط با ایران در مجلس عوام بریتانیا 


اعلام همبستگی ایرانیان با یهودیان اسرائیل در جشن حنوکاهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر