۱۴۰۰ دی ۱۷, جمعه

 حمایت و قدردانی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری


محاکمه حمید نوری (عباسی) در تاریخ دهم اوت ۲۰۲۱ در سوئد شروع شد. دادگاه سوئد وی را به اتهام نقض فاحش قوانین بین الملل و قتل عمد در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهر دشت محاکمه می‌کند. در این دادگاه، یک محاکمه تاریخی مهم در جریان است و تاکنون پنجاه و چهار جلسه پشت سر گذاشته شده است.
محکومیت حمید نوری (عباسی) به شهادت شهود که از بازماندگان زندان گوهردشت و خانواده‌های آنها هستند بستگی دارد، که ما تاکنون شهادت بعضی از آنان را در این مدت دیده‌ایم.
شهادت دادن برای کسانی که خود مستقیما شکنجه شده‌اند و شاهد اعدام نزدیک ترین دوستان و رفقایشان در زندان بوده‌اند کار بسیار سختی است. حاضر شدن در دادگاه و بیاد آوردن خاطرات بسیار تلخ و شکننده و آنهم بعد از گذشت بیش از سی و سه سال، نه تنها از نظر احساسی و روانی ساده نیست بلکه بسیار طاقت فرسا است.

طبیعتا توانایی شاکیان و شاهدان در به یاد آوردن حوادث زندان و بیان آن حوادث به یک اندازه نیست وهرکدام شیوه‌ی مختلفی برای بیان آن حوادث انتخاب میکنند. و یا بخش هائی از حوادث زندان را میتوانند به یاد آورده و بازگو کنند. تنوع در شیوه شهادت‌ها نشانه این است که افراد شاکی و شهادت دهنده مستقل از همدیگر نظراتشان را بیان میکنند. این خود نکته مثبتی است و میتواند اعتماد دادگاه نسبت به آنان را در این پرونده صد چندان کند.
اعدام تعداد فراوانی جوان، در زندان گوهردشت کرج تنها بخشی از تمام اعدام هائی است که این رژیم در طی بیش از چهل سال حکومت‌اش درایران انجام داده است. این جوانان خواهان ساختن ایرانی شکوفا ازنظر اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بودند و بدلیل داشتن باورهای سیاسی متفاوت از جمهوری اسلامی اعدام شدند.
اعدام این افراد بدست عاملان رژیم جمهوری اسلامی خیانت به مردم ایران و نقض آشکار حقوق بشر است. طبق قوانین بین المللی شهروندان حق دارند دارای باور‌های سیاسی گوناگون باشند و به وضعیت موجود اعتراض کنند و ناخوشایندی خود را ابراز دارند.
اعدام این تعداد جوان باعث درد و رنج پدران و مادران، دوستان و رفقای آنها شده است. خوشبختانه تعدادی از دوستان و رفقای این اعدامیان، توانستند جان سالم بدر ببرند. این جان بدر بردگان اکنون نه تنها خود تحت تاثیر فشارهای روانی ناشی ازشکنجه دوران زندان و بسر بردن مدتی در سلول‌های انفرادی هستند بلکه ناظر بر شکنجه و اعدام همبندهایشان نیز بوده‌اند.
نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار که اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سر لوحه فعالیتهای خود دارد، از کسانی که تاکنون بر جنایت علیه بشریت شهادت داده‌اند و نیز کسانی که درآینده شهادت خواهند داد قدردانی می‌نماید و پشتیبانی خود را ازاین حرکت انسانی و دادگاه سوئد اعلام میدارد.

زنان برای آزادی و برابری پایدار
تاریخ: نهم ژانویه ۲۰۲۲
ایمیل تماس: wsfe-2020@pm.me

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر