۱۴۰۱ مرداد ۳۱, دوشنبه

.

 

مرکز مطالعه و بررسی مکانیزم مهار قدرت

خطاب به آقای رضا علیجانی

امروز یکی از دغدغه های بزرگ برخی افراد نظیر شخص شما و من  و گروه های مختلف سیاسی که شما آنرا با ارائه یک پشنهاد بازتاب داده اید، در این است که چگونه می توان در نظام آینده که امروز به بازگشت پادشاهی خیره شده است، که البته نه به بار است و نه بدار، از باز تولید استبداد پیشگیری بعمل آورد.  

شما در این راستا، حزب راه پهلوی را پیشنهاد داده اید و من پاسخ مختصری در این زمینه  داد م . 

اما، مشکل و کار ما به اینجا ختم نمی شود، و دغدغه باز تولید استبداد همواره نه برای جامعه ما و همه کشورهای جهان سوم و حتی برای کشورهای دموکراتیک و قانونمند نیز زنگ خطری است که نمونه آنرا در برخورد آقای ترامپ در انتخابات آمریکا شاهد بودیم . 

 نوشتار شما فرصت خوبی را فراهم آورد تا صاحب این قلم که دو نهاد مکمّل را در راستای همین دغدغه سالها است که  بر پیشانی وبلاگ "دگرباوران" حک کرده ام را در قالب یک مجموعه  تحت عنوان:

"مرکز مطالعه و بررسی مکانیزم مهار قدرت"

را همراه خانم دکتر نیره انصاری به معرض دید همگان قراردهیم. این مطالعات صرفآ حقوقی  و عاری از هرگونه شائبه سیاسی  و درب آن به روی همه صاحبنظران جمهوریّت خواه باز و مورد استقبال قرار خواهد گرفت.   

بنابراین، از این پس مخاطب این مرکز شخص آقای رضا علیجانی خواهد بود ، زیرا شما  به عنوان یک فرد سیاسی کارواقعگرا، آشنا ونزدیک به دیگر نحله های سیاسی، و من و خانم دکتر نیره انصاری بعنوان دو حقوقدان هرسه بشدّت دغدغه بازتولید استبداد را داریم.

عبدالحمید وحیدی/ حقوقدان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر