۱۳۹۸ آذر ۸, جمعه

صدور حکم قطع دست و پا وزجر کش کردن
به استناد آیات قرآنآقا میری: فهم غلط از آیات قرآن


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر