۱۳۹۸ مرداد ۴, جمعه

خطاب به استمرار طلبان:
در این برهه حسّاس اززمان ، جرم همگامی با خاتمی به مراتب سهمگین تر از همکاری با خامنه ای وطن فروش است 


۱ نظر:

  1. خاتمی از اخوندهای خطرناک که همچون مار خوش خط و خالی در موقعیت ضعف رژیم با چهره خندان و ترو تمیز ظاهر و از صلح و دوستی ملل و از کارهای انسان دوستی و ظلم غرب به رژیم آخودی داد سخن داده و فریبکارانه رژیم را مظلوم و قابل دفاع به جهان معرفی می‌کند.جالب اینکه دست کثیفش بین مردم ایران خوانده شده و حنایش بی رنگ.

    پاسخحذف