صفحات

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

همه

در همه جا باید آبروی حکومت ایران را بردنازنین بنیادی در گفتگو با پلیتیکو
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال آمریکایی ایرانی تبار، می گوید: «لفاظی های تند برآمده از واشنگتن دی سی به جسورتر شدن تندروها در ایران کمک می کند. نتیجه آن سرکوب بیشتر برای مردم ایران است».
بنیادی که هفته گذشته برای اعتراض به سخنرانی رییس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود تاکید دارد که تمرکز بر توافق هسته ای توجه به مساله مهم تر یعنی نقض حقوق بشر در ایران را منحرف می کند.

او گفت: «تندروها به خوبی واقف اند که اگر مساله هسته ای را حل کنند و مناقشه با آمریکا بر سر مساله هسته ای کنار برود، توجه جهانی دوباره معطوف به حقوق بشر در ایران خواهد شد؛ و این چیزی نیست که آن ها بخواهند».
خانم بنیادی که برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی ایرانی تبار، از زندان در ایران تلاش می کند می گوید: «مهم است که آبروی حکومت ایران را برد».
وی هنگام حضور در نیویورک در ویدیویی در کنار ریچارد رتکلیف، همسر بریتانیایی نازنین زاغری، ظاهر شد تا افکار عمومی را متوجه گرفتاری های این زن محبوس در زندان اوین کند.
نازنین بنیادی می گوید فعالیت او در زمینه حقوق بشر به زنان در ایران محدود نمی شود و او از زنان ایرانی در آمریکا هم حمایت می کند.