۱۳۹۹ اسفند ۳, یکشنبه

                                            جبهه مقاومت ملی برای "تغییر قانون اساسی"  

ما اعلام می داریم که به رغم اختلاف در نگرشها که امریست بسیار طبیعی، در یک موضوع حیاتی با یکدیگر اتفاق نظر داریم:

"قانون اساسی باید "تغییر" کند"

در ایران آینده تنها "شورای نظارت بر قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی" بر آمده از اراده واقعی مردم، حاکمیت خواهند داشت و لا غیر..

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر