۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

برای مبارزه با بیکاری بیکاران را بکشید!
مدیریت بیکاری به سبک جمهوری اسلامی

آذر ماجدی 

در این هفته صحبت های کوتاهی از روحانی درز کرد و پخش شد که حقایقی پایه ای درباره رژیم اسلامی بازگو می کند. ابتدا صحبت هایش در جلسه "شورای عالی امنیت ملی" به بیرون درز کرد: "اگر دو سه میلیون نفر هم بمیرند، کار را تعطیل نمی کنیم چون بزودی با شورش گرسنگان روبرو خواهیم شد". و سپس از بیکاری بعنوان یک "بمب ساعتی" یاد کرد که بزودی منفجر خواهد شد.
شبح مرگ بر فراز سر جمهوری اسلامی در گشت و گذار است. این رژیم از روز اول مرگ را با خود به ارمغان آورد؛ مرگ را به خانه های مردم فرستاد؛ و اکنون در هراس از مرگ خویش می خواهد دو سه میلیون انسان را به پای مرگ بکشاند. این دو سه جمله ماهیت کثیف و جنایتکارانه این رژیم را یکبار دیگر برجسته کرد. برای حفظ قدرت و بساط بخور بخور و بچاپ بچاپ از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. چنان از مرگ دو سه میلیون انسان صحبت می کند که گویی دارد از کشتن تعدادی مگس حرف می زند. 

بعلاوه، نشان داد که رعشۀ مرگ بر اندام این نظام افتاده است. تصور شورش مردم آنچنان هراسی به جانشان می افکند که حاضرند جامعه را به خاک و خون بکشند. همانگونه که بیش از یک میلیون انسان، کودک و نوجوان را در جنگ با عراق کشتار کردند؛ همانگونه که بیش از صد هزار انسان را در دهه شصت در زندان ها به دار کشیدند و در گورهای دستجمعی دفن کردند؛ همانگونه که هزاران انسان را دار زدند و سنگسار کردند؛ همانگونه که صدها هزار نفر را از فقر و گرسنگی و با محرومیت از امکانات کشتند؛ همانگونه که چند هزار نفر را در آبانماه کشتار کردند؛ می خواهند "دو سه میلیون نفر" را هم با ویروس کرونا بکشند تا "بمب ساعتی بیکاری" را از کار بیاندازند. 

این چند جمله گویی دیالوگی از یک فیلم ترسناک علمی - تخیلی است تا سخنان رئیس یک دولت! و توجه داشته باشید دو سه میلیون نفر قرار است برای مقابله با بیکاری جان دهند. طنز زشت و دردناکی است که فقط از یک ذهن بیمار مالیخولیایی می تواند تراوش کند. و این اذهان بیمار مالیخولیایی دارند بر یک جامعۀ هشتاد میلیونی حکومت می کنند؛ چهل و یک سال است که جامعۀ ایران در چنگال این دیوانه های مالیخولیایی اسیر است. روش مقابله با مصائب به سبک جمهوری اسلامی: برای مقابله با گرسنگی؛ گرسنگان را بکشید! برای مقابله با بیکاری؛ بیکاران را بکشید!

اما هر چیزی پایانی دارد و پایان جمهوری اسلامی نیز سر رسیده است. مردم می دانند، خودشان نیز می دانند که روزهای آخر کابوس اسلامی فرا رسیده است. بیش از دو سال است که شورش و اعتراضات توده ای مردم خاموش نشده است. حتی تحت این شرایط سخت و سیاه کرونا نیز اعتراضات ادامه دارد. اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض علیه فقر، اعتراض علیه بیکاری، اعتراضات کارگری کماکان در این شرایط به روش های مختلف ادامه یافته است. از سوی دیگر روحیۀ بالای همبستگی مردمی در مقابله با کرونا و تلاش برای بدست گرفتن کنترل در مقابله با عوارض کرونا همه و همه از جامعه ای سخن می گوید که دارد نیروی خود را جمع و متمرکز می کند تا یک نظام منفور، دزد و جنایتکار را به زیر بکشد. و این فضا و روحیه است که جمهوری اسلامی را به ترس مرگ انداخته است.

بمب ساعتی هم اکنون در حال تیک تیک است؛ لازم نیست تا پایان کرونا صبر کنید تا صدای تیک تیک آنرا بشنوید. مردم شما را به زیر خواهند کشاند و هر آنکس از قدرت بدستان که جان سالم بدر برند را بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهند کرد. پرونده جنایات تان سیاه است. مبارزه علیه فقر اکنون مهمترین جبهه مبارزاتی ماست. باید این رژیم را مجبور کنیم که معیشت همه را تامین کند. با مبارزات خویش، با اتحاد و همبستگی مان باید جمهوری اسلامی را عقب بنشانیم. تامین معیشت تک تک ساکنین کشور را باید به این نظام تحمیل کرد. باید تضمین کنیم که جمهوری اسلامی خواب کشتار دو سه میلیون انسان برای از کار انداختن بمب ساعتی بیکاری را به گور ببرند. 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر