۱۴۰۱ اسفند ۲۶, جمعه

 شورای مدیریت‌گذار: "منشور مهسا" را گامی به پیش می‌دانیم


انقلاب زن زندگی آزادی کشور ما را وارد دوران تاریخی نوینی کرد که ویژگی آن پژواک پرطنین و سراسری خواست گذر تام وتمام از نظام اهریمنی جمهوری اسلامی و برپایی نظم و ساختاری نوین است. این جنبش انقلابی بر دوش‌های پرتوان جوانان، زنان و مردان ایرانی و قهرمانی‌های بی نظیر آنان تا هم اکنون نیزبه پیروزی‌های مهمی دست یافته است. از جمله این دستاوردها که شوربختانه با از دست دادن جان‌های عزیزی نیز همراه بود ایجاد همبستگی گسترده ملی میان بخش‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون بود.


ضرورت یگانگی و همبستگی ملی جانمایه بیشترین شعارها و فریادهای مبارزین از سراسر ایران و از هر گوشه این کهن میهن ما بود. از سوی دیگر بیش از پیش آشکار شد که برای غلبه بر دشمن و گذار از جمهوری اسلامی نیاز به کانون‌های همبسته‌ای است که بتواند در پیوندی ارگانیک بین نیروهای داخل و خارج کشور، هماهنگی و هدایت گری جنبش و انقلاب را در دست گیرد.
انتشار منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی" مهسا گامی است در راستای پاسخگویی به ضرورت همبستگی ملی و تلاشی است برای همگامی نیروهای مختلف. در این منشور که از سوی شش شخصیت سیاسی و مدنی شناخته شده تهیه شده، تلاش شده است با تکیه بر برخی رویکردهای عام و مشترک پلی زده شود بین موضوعات و گسل‌های اجتماعی و سیاسی موجود.
این منشور در عرصه وظایف اجرایی بطور عمده بر وظایف در عرصه خارج از کشور تاکید کرده و همچنین کوشیده است چشم اندازی از رویکردها و سیاست‌ها در عرصه‌های حقوق بشر، کرامت انسانی، حکمرانی دموکراتیک و عدالت انتقالی پس از گذار از جمهوری اسلامی ارائه دهد.
به این "منشور" از نظر ساختار آن، موارد و موضوعاتی که به آن‌ها پرداخته است و نیز شیوه نگارش و فرمولبندی‌ها می‌توان اینجا یا آنجا انتقاداتی داشت اما در نگاهی کلی و کلان تهیه و انتشار این توافقنامه و رویکردهای آن در شرایط کنونی گامی به پیش و شایسته پشتیبانی است. کاستی‌ها نیز در جریان مبارزه مشترک و با همفکری‌ها و مشارکت گسترده رفع خواهند شد.
شورای مدیریت گذار از منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی" مهسا پشتیبانی می‌کند و با امضا کنندگان "منشور مهسا" هم صداست که "امروز بیش از هر چیز به پشتیبانی و حمایت از همدیگر و حفظ همبستگی تا روز پیروزی نیاز است".

دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار
۲۴ اسفند ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر