۱۳۹۹ اسفند ۲۳, شنبه

 قانون اساسی خواهان دموکرات چه می خواهند؟

 قانون اساسی خواهان دموکرات، خواهان آنند که اصل به اصل و بند به بند قانون اساسی آینده ، مورد بحث و بررسی  در جامعه قرار بگیرد و پیش از تشکیل مجلس موسسان ، تفاوقات صورت گرفته تحت عنوان یک " پیمان نامه"  تقدیم آن مجلس شود، زیرا با شرایط  نابسامانی که امروز جامعه گرفتار آن شده است بیم آن می رود که  در آینده قانون اساسی ما نیز در دست کسانی  قرار بگیرد که همه چیز را به انحصار خود در آورند. دیگر نباید اجازه دهیم تا ازما بهتران بر مقدّرات ما حاکم شوند. در جامعه ای که دیگر برادر به برادر رحم نمی کند، باید بسیار هوشیار باشیم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر