۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه

                                                                        هوشدار!

 در جامعه ای که در آن مناسبات انسانی بر سر اصول "قرارداد اجتماعی" استوار نباشد، هرکسی حق دارد هر چه می خواهد بگوید و هر چه می خواهد انجام دهد، بنابراین، نه من و نه شما نمی توانیم خود را از این قاعده "جامعه بربریّت" مستثنی بدانیم!  

عبدالحمید وحیدی

قانون اساسی خواه دموکرات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر