۱۴۰۱ مهر ۱۴, پنجشنبه

اسلام راستین و اسلام دروغین

 اسلام راستین همین است که در ایران وافغانستان عمل می کند،  هر تعریف دیگری از اسلام، دروغین است.

پس هر انسان آزاده ای در جهان باید، هم علیه اسلام راستین، و هم اسلام دروغین، قیام کند!  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر