۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

 قانون اساسی،

زمانی معتبر است که مورد پذیرش خواست  حد اکثر افکار عمومی جامعه باشد!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر