۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

۱

رضا پهلوی:
من تمایل دارم وکیل ملت باشم تا پادشاه آنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر