۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

۱

آقای وکیل الوکلا :
من تمایل دارم وکیل ملت باشم تا پادشاه آنهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر